Our Projects

Қазақстанның заңдарына сәйкес оның заңға қайшы келмейтін ережелерін ескерусіз. Осы Шарттардың қандай да бір құқығын немесе ережелерін орындамағаны біздің құқықтарымыздан бас тарту деп қарастырылмайды. Егер осы Шарттардың қандай да бір ережесі соттың жарамсыз немесе орындалуы мүмкін болмаса, онда осы Ережелердің қалған ережелері күшінде қалады.